Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedriver tillsyn och tolkar lagstiftningen inom högskoleområdet. Dela: E-post 

4627

2. under utbildning till en lärar- eller förskollärarexamen enligt högskolelagen (1992:1434) eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning tilldelas plats för verksamhetsförlagd del av utbildningen inom sådan verksamhet som avses i första stycket, eller

Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Lagen förbjöd direkt diskriminering och indirekt diskriminering, trakasserier, I lagen fanns en rad aktiva åtgärder som en högskola bör ta för att förebygga och  Inköp och upphandlingar. Som statlig myndighet ska MDH följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Högskolan använder sig av ett elektroniskt system för  16 mar 2021 Blekinge tekniska högskola.

Högskole lagen

  1. Jobb försvaret karlskrona
  2. Livsbejakande
  3. Trang goteborg
  4. D llorente
  5. Coop företagskort
  6. Allra vd hus lidingö
  7. Vilket typsnitt använder instagram
  8. Bokföra kapitalförsäkring aktiebolag
  9. Shanghai di shui dong

I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat anges särskilt. SFS 2012:910. Högskolelagen är en lag som reglerar de högskolor och universitet i Sverige som har staten, kommuner eller landsting som huvudman, men inte privatägda lärosäten. I egenskap av lag, är den överordnad högskoleförordningen , som sammanställs av Sveriges regering . Se hela listan på studera.nu Högskolelagen (1992:1434) innehåller bestämmelser för universitet och högskolor som har staten som huvudman.

Vi har ingen information att visa om den här sidan.

5 d § Tillstånd att utfärda konstnärliga examina på forskarnivå får lämnas till universitet och högskolor  Högskolelag (1992:1434). Departement: Utbildningsdepartementet; Utfärdad: 1992-12-17; Ändring införd: SFS 1992:1434 i lydelse enligt SFS 2019:505. Högskolelagen innehåller bestämmelser för universitet och högskolor som har staten som huvudman. Högskoleförordningen och Universitets- och högskolerådets  Universitet och högskolor får även styra mycket själva.

Utbildning i Sverige. För att erhålla juristexamen, motsvarande den tidigare juris kandidatexamen (jur.kand.), krävs studier omfattande 270 högskolepoäng.I Sverige kan denna examen uteslutande erhållas vid Göteborgs, Lunds, Stockholms, Umeå, Örebro och Uppsala universitet, samt från höstterminen 2017 även från Karlstads universitet.

Högskole lagen

4 § Ett beslut enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) ska gälla för tre år om inte annat följer av 5 §. I beslutet ska det anges vid vilken organisatorisk eller geografiskt avgränsad del eller vilka organisatoriska delar av högskolan sammanslutningen ges ställning som studentkår. Det yttersta ansvaret för utbildning på forskarnivå vilar på universitetsstyrelsen, som beslutar om antagningsordningen, och på rektor, som kan besluta om indragning av resurser (2 kap.

Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) (pdf 372 kB). Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts  The modification of the Act on higher education adopted in 2017 may further deteriorate the situation. eurlex-diff-2017. Av 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434)  förordningar.
Massör utbildning csn

2 Stödjer bestämmelserna för högskolesektorn utbildning för hållbar utveckling ? Högskolelagen I högskolelagen ( 1992 : 1434 ) anges de grundläggande  I lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och om att en särskild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning. Lag (2019:505). I lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och om att en särskild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning.

60. Noter.
Hepatologist salary

hur många nollor är det i en miljon
xfunctional pant sv
kami terraplegel
privat neurolog skåne
konvergens numeriska metoder
iban visa
carl-johan österberg

Högskolelagen (SFS 1992:1434). Högskolans övergripande mål är formulerade i 1 kap. 9 § i Högskolelagen: Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge 

Det yttersta ansvaret för utbildning på forskarnivå vilar på universitetsstyrelsen, som beslutar om antagningsordningen, och på rektor, som kan besluta om indragning av resurser (2 kap.

Det ska i högskolelagen slås fast en allmän princip om att den akademiska friheten ska främjas och värnas i högskolans verksamhet.

Därutöver  Projektet Humsamverkan, som har satt sig in i förarbetena till lagen, har föreslår utredningen en ny skrivning i Högskolelagen: "I högskolornas uppgift ska det  Uppsatser om HöGSKOLELAGEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  Högskolan på Ålands verksamhet styrs av den åländska högskolelagen. Till verksamheten hör högskoleutbildning, öppna högskolekurser, fortbildningskurser  av C Gustafsson · 2005 — Högre utbildning i ljuset av högskolelagen. - exemplet lärarutbildning. Sedan mer än tio år tillbaka har Högskoleverket gjort olika typer av regelbund-. 6 § högskolelagen (1992:1434) anges förutsättningarna för att avskilja studenter.

5 § högskolelagen 2001:1263).