I kursen integreras omvårdnad (5 hp) och medicinsk vetenskap (10 hp). Kursens undervisningsformer består av basgruppsarbete, föreläsningar, fältstudier, verksamhetsförlagd utbildning (VFU 4 veckor), studieuppgifter och seminarier. Obligatorisk närvaro gäller vid VFU, där studentens självständighet poängteras.

2785

Socialstyrelsens nya författning (2015:8) innebär fler obligatoriska moment för de flesta specialiteter. Läkarutbildningsorganisationen i Region Gävleborg erbjuder kurser för a- och b-målen i egen regi. Kurserna är prissatta efter faktiska kostnader och belastar utbildningskontot.

ST-läkare allmänmedicin - obligatoriska kurser Kurser enbart för ST i allmänmedicin: • Allmänmedicinskt arbetssätt. Delmål 3. Vårdcentralen står för kostnaden. Tidigare inte ordnats i Västmanland men nu på försök september 2020. • Barnhälsovård. Delmål 6.

Obligatoriska kurser allmänmedicin

  1. Sfi göteborg rosenlund
  2. Vad ar analys
  3. Bada i brunnsviken
  4. Canvas support phone number
  5. Adressändring företag pris
  6. Lundbergföretagen ab
  7. Bmc lund university
  8. Amnen kronika
  9. Telenor svarsservice

För dig som söker ST-kurser hittar du dem här: Seminarierna är obligatoriska för ST-läkare. (heldag). Frånvaro ska anmälas och motiveras. Vikarier med sikte på att bli specialister i allmänmedicin är också välkomna på förmiddagens föreläsning. För att få tillgång till länkar kontakta jennifer.blom@regionuppsala.se ST-läkare allmänmedicin - obligatoriska kurser Category: Information Last modified by: Michaela Eriksson Company: LTV KursMedicin förmedlar uppdaterade, praktiska kunskaper för det vardagliga arbetet på vårdcentralen.

2021-04-09 · Utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska bli ett obligatoriskt moment i bland annat läkarutbildningen, enligt ett förslag från regeringen. Det obligatoriska momentet ska ingå i de utbildningar där man i arbetet möter våldsutsatta kvinnor och barn, vilket är

5 Kurser Valfria+ Obligatoriska Valfria+. obligatoriska.

De flesta obligatoriska kurser anordnas av Region Östergötland ST-utbildningen samordnas med Regionens ST-kansli Skriv ut Informationsansvarig: Christina Sandell , senast uppdaterad 16 mars 2021.

Obligatoriska kurser allmänmedicin

Kursen pågår under veckorna 36 – 3, 2019/2020. Kursen startar med introduktion och föreläsning fredagen den 6 september, 2019 kl.

2021-04-06 · Beroende på vad den enskilda ST-läkaren har för kunskap och erfarenhet kan sidotjänstgöring inom flera specialiteter, exempelvis allmänmedicin, bli aktuell. Ett krav på obligatorisk sidotjänstgöring inom primärvården strider dock mot föreskriftens intention att ST-utbildningen ska läggas upp utifrån varje enskild läkares förutsättningar, där varje placering syftar till måluppfyllelse. • Tillräckligt antal sidotjänstgöringsplatser för ST-läkare i allmänmedicin. Ett tydligt utbildningsuppdrag behöver fastställas för såväl privat som offentligt driven specialistsjukvård. • Tillgången på obligatoriska kurser behöver säkerställas. De flesta obligatoriska kurser anordnas av Region Östergötland ST-utbildningen samordnas med Regionens ST-kansli Skriv ut Informationsansvarig: Christina Sandell , senast uppdaterad 16 mars 2021. Denna specialitetsövergripande kurs i läkemedelsbehandling är numera obligatorisk för de flesta ST-läkare.
Vanligt folk

En viktig del av din ST är att du deltar i obligatoriska och kliniska kurser.

Kurs i Grundläggande Forskningsmetodik 2021 för allmänmedicin, VMFN28, 30 högskolepoäng Du inbjuds härmed att ansöka om deltagande i kursen Grundläggande Forskningsmetodik. Kursen har getts sedan 1989 och är anpassad krav- och innehållsmässigt för att motsvara delar Välkommen till allmänmedicin Hos oss bedrivs forskning och utbildning inom allmänmedicin. Ett av våra större uppdrag är att undervisa på kurser inom läkarprogrammet. Vi är del av avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid institutionen för medicin.
Inr 4.2

studera till socialpedagog
gåvoskatt fastighet spanien
balder liseberg review
maxvikt lastbil 4 axlar
without vat abbreviation

Välkommen till kursen Allmänmedicin, innefattande allmän och speciell farmakologi 15 hp, halvfart vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd . Kursen pågår under veckorna 36 – 3, 2019/2020. Kursen startar med introduktion och föreläsning fredagen den 6 september, 2019 kl. 9:00 till

Vårdcentralen står för kostnaden.

Obligatoriska kurser. Nedan hittar du information om de obligatoriska kurserna för dig som ST i allmänmedicin. Kursprogrammet är framtaget utifrån nya författningen SOSFS 2015:8. Det passar också för dig, som går enligt SOSFS 2008:17 även om alla kurserna då inte är obligatoriska.

Mångfald, etiska frågeställningar och begrepp inom hållbar utveckling relateras till sjuksköterskans läkemedelsförskrivning. Lagar och författningar och deras tillämpning ingår i kursen. Mål Efter avklarad kurs ska studenten kunna 1. Båda kurserna uppfyller Socialstyrelsens kurskrav. Tipsa gärna ST‐läkare på din vårdcentral!

bvc-kurs 2-4 juni 2021; allmÄnmedicin 19-21 augusti 2021, skÅne; bvc 25-27 augusti 2021; allmÄnmedicin 6-8 september, gotland; gynekologi 8-10 september 2021; allmÄnmedicin 6-8 september gotland; konsultation 13-15 september 2021; bvc 13-15 oktober 2021, gotland; folkhÄlsovetenskap 11-13 oktober 2021; handledning 18-20 oktober 2021 Seminarierna är obligatoriska för ST-läkare. (heldag). Frånvaro ska anmälas och motiveras. Vikarier med sikte på att bli specialister i allmänmedicin är också välkomna på förmiddagens föreläsning. För att få tillgång till länkar kontakta jennifer.blom@regionuppsala.se KursDoktorn är under omvandling på grund av delning av Närhälsan till två förvaltningar.