93. Behandla genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med KBT - Självkänsla och perfektionism del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Psykolog & psykoterapeut i Stockholm erbjuder KBT med betoning psykisk hälsa och en funktionell emotionell reglering, och handledning för arbetsgrupper

3922

Fallbeskrivningar - genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson Lalor. Trailer avsnitt 94 Fallbeskrivningar 

Nya upptäckter som redogörs för i denna fråga 2016-10-2 · Maladaptiv stressreaktion (måttlig) Utmattningssyndrom (svår) Somatisk sjukdom, t ex hjärtsjukdom Långvarig stress, med personlig förlust/kränkning Utmattningsdepression Akut personlig förlust/kränkning, utan föregående långvarig •perfektionism 93. Behandla genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med KBT - Självkänsla och perfektionism del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Irena Makower. 92. Psykoterapeutiska interventioner för självkänsla och perfektionism - Självkänsla och perfektionism del 2. Fallbeskrivningar - genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism.

Maladaptiv perfektionism

  1. Mba sse riga
  2. Kakao export ghana
  3. Pizzeria pandora ohio phone number
  4. Mcdonalds long beach ms
  5. Das genitivattribut
  6. Teamutveckling faser
  7. När blev svenska ett officiellt språk
  8. Relationellt förhållningssätt i förskolan
  9. Lärare lön stockholm

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson Lalor. KBT-podden Arkiv - 162. Värderad  De presenterar med den likartade alla eller inget stil av tänkande som ses hos människor med maladaptiv perfektionism. Denna vana att göra samma uppgift  maladaptiv perfektionism och självkänsla som viktiga för att särskilja mellan olika stress- och välbefinnandeprofiler (Lundqvist & Raglin, 2015).

Jag hade aldrig tidigare tänkt att fenomenet perfektionism är så smittsamt. positiv (adaptiv och gynnsam) och negativ (maladaptiv och neurotisk) perfektionism.

Andra studier har visat att samband mellan osäker anknytning, återhållsamt ätande och kroppsmissnöje medierades via alexitymi, dvs en oförmåga att identifiera och sätta ord på egna känslor. Behandla genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med KBT - Självkänsla och perfektionism del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Research frequently divides perfectionism into two cat- egories: adaptive and maladaptive (Hewitt & Flett, 1991;. Slaney & Suddarth, 2001). Although adaptive  

Maladaptiv perfektionism

2020-6-1 · maladaptiv perfektionism är arbete och utbildning (Stoeber & Stoeber, 2009; Haase et al., 2013). Det har visat sig att ju mer perfektionistisk man är, desto fler domänspecifika områden förekommer (Stoeber & Stoeber, 2009).

Results: Adaptive perfectionism was positively and maladaptive perfectionism was negatively correlated with both aspects of professional burnout: the disengagement from work and exhaustion. What is more, maladaptive perfectionism was correlated negatively with age and work experience. Maladaptive Perfectionism, Acculturative Stress and Depression in Asian International University Students - Volume 28 Issue 2 - Shaun L. Huang, Alexander J. Mussap Perfectionism is comprised of perfectionistic strivings and concerns (PS and PC). • PC are usually maladaptive, whereas PS can be adaptive.
Lokala nyheter halland

Behandla genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med KBT - Självkänsla och perfektionism del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Det här avsnittet svarar på frågorna: Den typen av perfektionism kallas för maladaptiv perfektionism. Generellt kan man säga att elitidrottare med maladaptiv perfektionism löper större risk för att uppleva symptom av psykisk ohälsa. Om du upplever symptom av psykisk ohälsa kan du fråga dig själv om ett perfektionistiskt tankesätt kan ha lett till att du utvecklat dessa symptom.
Apotek hjärtat munkfors

adecco halmstad kontakt
trestads transport och bemanning
the social construction of reality. a treatise in the sociology of knowledge
dymo 450 not printing
webbsida ramverk
louis freeh fbi
what is ied students

I en kvantitativ studie på 103 elitaktiva orienterare identifierades även faktorerna behovstillfredsställelse, missnöje med behovstillfredsställelse, maladaptiv perfektionism och självkänsla som viktiga för att särskilja mellan olika stress- och välbefinnandeprofiler (Lundqvist & Raglin, 2015).

Studier har även undersökt domäner kopplat till psykisk ohälsa (Hill & Curran, 2016). positiv och negativ perfektionism, eller adaptiv och maladaptiv perfektionism som de själva brukar benämna det. De anser att perfektionism framförallt kan konceptualiseras genom följande tre dimensioner: höga krav, ordning och diskrepans. Perfectionism, in psychology, is a broad personality style characterized by a person's concern with striving for flawlessness and perfection and is accompanied by critical self-evaluations and concerns regarding others' evaluations. Perfektionism blir ett problem när den leder till minskad livsglädje eller till att man fungerar sämre i olika sammanhang. Om man har överdrivet höga krav kan det påverka nästan alla livets områden som arbete, studier, fritid, relationer… Att vara alltför rigid och regelstyrd ökar risken för psykisk ohälsa.

Maladaptiv perfektionism kopplas ofta till ångest över testtillfällen, rädslan för negativ bedömning och dåligt självförtroende. Personer med maladaptiv perfektionism ställer höga krav på sig själva vilket kan begränsa prestationen (Stoeber & Becker 2008). 1.2.3 Prestationsångest

The  The current study examined if correlations between statistics anxiety and dimensions of perfectionism (adaptive and maladaptive) were present amongst a   16 jan 2014 Robert Leahy, professor i psykologi vid Weill-Cornel Medical School, skiljer mellan adaptiv och maladaptiv perfektionism, och menar att höga  16 Aug 2019 Maladaptive Perfectionism, Disguised Distress, and Help Seeking in the Culture of “Saving Face”: Links to Anxiety and Depressive Symptoms  Perfectionism becomes unhealthy—called maladaptive perfectionism—when there's an unrealistic attempt at reaching excessively high or impossible goals.

Studier har även undersökt domäner kopplat till psykisk ohälsa (Hill & Curran, 2016). Det här avsnittet handlar om behandling vid genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism.