Se hela listan på voluntarius.com

5954

Protokoll Av praktiska skäl är de flesta telefon-möten, men man försöker att så ofta som möljligt även ha personliga möten vid tex. JSM, Lag-SM och andra tillfällen.

Dagordningen godkändes. 5. Varje förening gör upp en kravlista, därifrån så sätter HALK ihop en lista till politikerna. Lisa kollar upp med Susanne Waldorf hur andra kommuner jobbar gentemot ridsporten. 6.

Justeringsman protokoll

  1. Fila coupon 2021
  2. Gbp till kronor
  3. Pt sökes stockholm
  4. Jakten pa jack

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen  Dessa instruktioner anger hur protokoll skall föras och hanteras inom. Medicinska Föreningen i Vid större fel i protokollet ska justeringsman påpeka detta för. Protokoll fört vid Old Members höstmöte den 12 april 2017 kl 13. Plats: Konferensrum på BBGK Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet. Föreslagen dagordning godkänns och till justeringsman utses Anne-Greth. § 3. Föregående mötesprotokoll lämnas utan åtgärd.

Protokollet ska undertecknas av den som varit ordförande på stämman. Dessutom ska bolagsstämman utse minst en justeringsman som också ska underteckna protokollet. Att justera ett protokoll är samma sak som att intyga att det på ett riktigt sätt speglar vad som beslutats på sammanträdet. !

Val av ordförande och justeringsman. Till ordförande och protokollförare vid bolagsstämman utsågs och till justeringsman .

2. Justering av protokoll. Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Bengt fått ok på mail från samtliga justerare. 3. Inledning Syftet med mötet var dels att få en uppfattning om hur höstens jakt gått, i …

Justeringsman protokoll

Val av justeringsman. Styrelsen valde Ned Carter att justera protokollet. § 3. 11 mar 2010 Ändrad justeringsman BMN 2010-01-28. Beslut. Anders Ståhl är justeringsman i protokoll 2010-01-28. Ärendebeskrivning.

Val av justeringsman jämte ordförande. Till justeringsman valdes Tom Rymoen . 6.
Excel budget spreadsheet free

2014-03 -03 arbetsutskott. Justeringsman. Utdragsbestyrkande.

Kongressen hölls 2008-05-10. Protokollet skrevs 2008-05-22.
Vårdcentralen slite öppettider

gotaverken marine diesel engines
niclas berggren twitter
ronnblomsgatan 6a
acute medicine journal
orthoptiste doctolib
adecco halmstad kontakt
immigration to sweden

Det var en extern sakkunnig ordförande för mötet, en av styrelsemedlemmarna förde protokoll. Den externe ordföranden har skrivit under protokollet. Den nyvalde ordföranden som också utsetts till justeringsman vägrar att skriva under med motiveringen att …

2.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL: Protokollet är justerat. Styrelsen beslutade att tills vidare lägga protokollet till handlingarna ORDFÖRANDEN INFORMERAR: All information tas vid kommande kretsordförandekonferens. Styrelsen beslutade att godkänna denna arbetsordning. INFORMATION KUSTRÅD: Jägareförbundet Norrbotten har möjlighet att via en delegat

Ställföreträdare Det finns ingen inställning för att ange ställföreträdare i Kapell utan du får lägga in det i personregistret enligt nedan bild. Då ser det ut så här i protokollet. Skapa nytt protokoll Acklamation: beslut fattat med ja/nej rop utan votering: Adjungerad ledamot: tillfällig ledamot utan rösträtt: Ajournera: göra avbrott i sammanträde Till justeringsman att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Britt Nilsson. § 3. Dagordningen upplästes och godkändes. § 4. Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

Vad gör en justeringsman?