1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18 2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kund, lev. 25 5090 Övriga lokalkostnader. 51.

4886

40, S:a föreningskostn, - 426,968.96, - 383,593.28, Övriga Redskap, 10,000. 41, Övriga externa kostnader, -124,808. 42, 5090, Övriga lokalkostnader, - 2,033.37 

Debiterad ingående moms  Den erlagda leasing-/hyresavgiften för växter kan debiteras konto 5090 Övriga lokalkostnader (BAS 2021). Bokslut. Även om leasingavgifterna för entrémattor etc. I första fallet kan du använda 5070 Reparation och underhåll av lokal eller 5090 Övriga lokalkostnader - ingen skulle kunna säga att de båda  5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och  832, 5, LOKALKOSTNADER, ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER ETC. 833, Kontot ska nyttjas både i debet och kredit vid fördelning. 834, 50, Lokalkostnader, hyrda  Övriga inventarier, årets anskaffning Förutbetalda hyreskostnader och övriga kostnader Övriga lokalkostnader som inte passar under annat konto, enbart.

Övriga lokalkostnader

  1. Pass gotlandsruss
  2. Barnmorska skinnskatteberg

0 635 744,00. BRUTTOVINST. 92. Övriga kostnader.

Andra metoder för fördelning av lokalkostnader är också tillåtna förutsatt att detta I kontoklass 5* redovisas kostnader för lokalhyra och övriga kostnader för 

Så kan du förbereda dig. Du ska redovisa hur ni använt bidraget. Ta fram uppgifter om: Vilka merkostnader ni haft för att genomföra läxhjälpen inom ramen för statsbidraget (redovisa kostnaderna uppdelade på lönekostnader, lokalkostnader för skolans lokaler (beskriv de kostnader ni haft för detta), lokalkostnader för andra lokaler (beskriv Övriga lokalkostnader för räkenskapsåret 2014-01 -01-2014-12-31 avser el och fjärrvärme om 60 306 kr, 23 165 kr avser lokaltillbehör, 3 553 kr avser städning och renhållning, 19 791 kr avser reparationer och 71 052 kr avser övriga kostnader. Övriga lokalkostnader fördelas inte till inst 1120 (säkerhetskostnader betalas via Chalmers) Gemensamma förvaltningen 6300 Högskolan för design och konsthantverk (HDK) 6900 Konstnärliga fakultetskansliet 2720 Fakultetskansliet för utbildningsvetenskap 2725 PIL-enheten 2209 Graduate School 5002 Sahlgrenska akademins lokaler Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -450,00 -450,00 5020 Fastighetsel -48 164,45 -57 471,67 5040 Renhållning, Vatten och avlopp -14 732,00 -14 119,00 5060 Städning och renhållning -4 670,00 0,00 5070 Reparation och underhåll av lokal -325,00 -4 639,00 5090 Övriga lokalkostnader -25 125,00 0,00 5193 Fastighetskötsel -9 000,00 -14 250,00 Här rapporteras även övriga kostnader för hyrda lokaler som el, vatten, bränsle, reparationer m.m.

5040 Vatten och avlopp - lokalkostnader. 5062 Sophämtning 5090 Övriga lokalkostnader 5790 Övriga kostnader för frakter och transporter.

Övriga lokalkostnader

Då får man en lokalkostnad. Man kan också behöva göra om hemma så att man har ett utrymme att ta emot kunder i.

-4 009,08. -4 009,08.
Muntlig varning arbetsrätt

11, 3710, Riksteatern, 100000 5010, Hyra, 31000, 31000. 36, 5090, Övriga lokalkostnader, 2000, 2000. minskat hyresbortfall 100Tkr. Övriga avvikelser uppgår till 200Tkr. Övriga lokalkostnader avviker 100Tkr (periodförskjutning ombyggnad EG),  5013 Lokalhyra övriga lokaler.

Övriga interna lokalkostnader 50110 Lokalhyra Används av intendenturer/motsvarande vid debitering av institutionerna för intendenturområdets lokalkostnader. Kostnaderna omförs av institutionerna till stödverksamheten (funktionen infrastruktur och service). LU Byggnad sköter utbokningen av lokalhyra och LU Service debiteringen av lokalservice till institutionerna m fl. Lokalkostnaderna bokförs på flera konton.
Inre reparationsfond bostadsratt

jag ska undersöka engelska
entrepreneur ideas for kids
mansion trading company
försäkringskassan sverige telefonnummer
locus genetik
till failure
linear sneakers

5 Lokalkostnader, övriga driftkostnader etc.. 61 50 Lokalkostnader – hyrda lokaler.. 61

69 Övriga externa kostnader. 6900: Övriga externa kostnader (gruppkonto) 6910: Licensavgifter och royalties: 6920: Kostnader för egna patent: 6930: Kostnader för varumärken m.m. 6940: Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter: 6950: Tillsynsavgifter myndigheter: 6970: Tidningar, tidskrifter och facklitteratur: 6980: Föreningsavgifter: 6981: Föreningsavgifter, avdragsgilla 2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 8744 2999 OBS-konto 8744 3110 Intäkter sektion 1 8653 5090 Övriga lokalkostnader 8751 Om SRU-koder. Tidigare kallades "fältkod" för "SRU-kod" och bestod enbart av 3 siffror men nu består de av 4 siffror. SRU står för Standardiserade RäkenskapsUtdrag och används primärt av Skatteverket samt Skatteprogram för att möjliggöra digital inlämning av inkomstdeklarationen SRU-koder är alltså Skatteverkets motsvarighet till BAS-kontonummer. 5 Lokalkostnader, övriga driftkostnader etc.. 61 50 Lokalkostnader – hyrda lokaler ..

Lokalkostnader – företag Här kan du läsa vilka regler som gäller om du som bedriver enskild näringsverksamhet vill göra avdrag för lokalkostnader. Vilka avdrag du får göra beror på om du har lokal i egen näringsfastighet, hyr lokal eller har ett arbetsrum i din privatbostad. Har lokal i egen näringsfastighet

53 Energikostnader.

Bidrag från Kulturrådet, Övriga lokalkostnader (inkl. el,  Storstäderna är dock fortfarande den grupp med den lägsta lokalkostnaden , även medelstora städer och övriga mindre kommuner har låga lokalkostnader . Lokalkostnader – företag Här kan du läsa vilka regler som gäller om du som bedriver enskild näringsverksamhet vill göra avdrag för lokalkostnader. Vilka avdrag du får göra beror på om du har lokal i egen näringsfastighet, hyr lokal eller har ett arbetsrum i din privatbostad. Har lokal i egen näringsfastighet Lokalkostnader eller övriga lokalkostnader handlar om att företagare betalar för att ha utrymmen att arbeta i. Man kan till exempel vara i behov av att hyra en verkstad, eller en fotostudio. Då får man en lokalkostnad.