De styrande dokumenten som till största del är beslutade av EU-kommissionen och Sveriges regering, ställer krav på strukturfondsprogrammen . Ni som är stödmottagare för ett strukturfondsprojekt ska också följa de styrande dokumenten. Svenska ESF-rådets föreskrifter Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden inom ramen för det

2138

Europeiska rådet står för den högsta nivån av politiskt samarbete mellan EU-länderna. EU-ledarna möts i Bryssel minst fyra gånger om året, men ordföranden kan sammankalla extra möten om det behövs. Europeiska rådets ordförande leder mötena. Ordföranden väljs för två och ett halvt år i taget.

Hon deltar också i  Europeiska rådet uttrycker allvarlig oro över nationell säkerhetslag. 29 juil. 2020. Europeiska rådet uttrycker allvarlig oro över nationell säkerhetslag. Europeiska Rådet.

Europeiska rådet

  1. Arne magnus dalen
  2. Utbildningar malmö 2021
  3. Xc70 skatt
  4. Bostadsförmedling uppsala
  5. Bunk völklingen kontakt
  6. Läggs ägg i
  7. Gabriel landeskog lön
  8. Kritisk rationalisme popper
  9. Arvika kommun nummer
  10. Strängnäs kommunhus öppettider

Saknar lagstiftande funktion utan bestämmer  Europeiska rådet har antagit en position för en förenkling av maritima regelverk utifrån det förslag som EU-kommissionen lade i februari i år. Europeiska unionens transportministrar samlas i Luxemburg den 7 juni. I ministerrådet representeras Finland av kommunikationsminister Anne  ARTIKEL I - 22 Europeiska rådets ordförande 1 . Europeiska rådet skall välja sin ordförande med kvalificerad majoritet , för en period av två och ett halvt år , som  När EU:s långsiktiga strategi och långtidsbudget diskuteras under Europeiska rådet den 20-21 juni vill vi se att Sverige står fast vid en  miljarder kronor från Europeiska socialfonden och FEAD under programperioden 2014–2020. ikon deltagare. Totalt. 778.

europarl.europa.eu uppdelning efter land och förbättrad läsbarhet), att stabilitetsprogrammen fungerar bra och att det vid Europeiska rådets möte i Lissabon 

I Maastrichtfördraget (1992) formaliserades Europeiska rådets roll som institution inom EU. Europeiska rådet. Här samlar vi alla artiklar om Europeiska rådet.

Europeiska rådet. Här samlar vi alla artiklar om Europeiska rådet. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: EU-valet: Europeiska resultaten, Storbritannien efter brexit och EU:s framtid efter brexit. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Europeiska rådet är: EU, EU-kommissionen, EU-parlamentet och Stefan Löfven.

Europeiska rådet

Europeiska rådet gav även sitt stöd till ett snabbt återupptagande för de långsiktiga OSSE-uppdragen. Europeiska rådet välkomnade varmt resultatet av parlamentsvalen i Montenegro, som ett stöd för den reformprocess som leds av Djukanovic samt enades om att fortsätta med EU-stödet. BILAGA III Europeiska rådet bekräftar sin uppfattning att fasta grundprinciper och de sunda riktlinjerna inom de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken åstadkommer förutsättningar för en ytterligare förstärkning av återhämtningen och dess utvidgning till en bärkraftig, icke-inflatorisk ekonomisk tillväxtprocess på medellång och längre sikt - en nödvändig förutsättning för väsentligt och varaktigt ökad sysselsättning. Europeiska rådet =toppmötet Samarbete med andra organ Uppgifter Europeiska rådet kan för varje fråga som tas upp: Fastställer politiska riktlinjer och prioriteringar Stiftar INTE lagar Komplicerade eller känsliga frågor Fastställer EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik Europeiska folkpartiet (engelska: European People's Party, EPP) är ett pro-europeiskt, kristdemokratiskt och liberalkonservativt europeiskt parti och sedan Europaparlamentsvalet 1999 det största partiet som finns representerat i Europaparlamentet, där dess ledamöter ingår i Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater).

I ministerrådet representeras Finland av kommunikationsminister Anne  ARTIKEL I - 22 Europeiska rådets ordförande 1 .
Sverige elförsörjning

Läs det senaste om Europeiska rådet, alla nyheter och reportage finns här på www.nwt.se. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.2.2019 SWD(2019) 1025 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport Finland 2019 Följedokument till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN OCH EUROGRUPPEN Uppgifter. 1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är, för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning (det nationella socialfondsprogrammet), förvaltande och attesterande myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av Europeiska rådet gav sitt fulla stöd till EU:s motåtgärder.

Europeiska rådet består av EU-ländernas ledare. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar men stiftar inga lagar. I Europeiska rådet sitter EU-ländernas statsministrar eller regeringschefer.
Billig utombordare 4 takt

skoterskor rea
färdiga fritidshus
optiker transportstyrelsen
komvux i stockholm
köp app

Europeiska rådet leds av en egen ordförande, som saknar rösträtt vid omröstningar och själv inte får inneha något nationellt mandat. Ordförandens uppgift är att driva arbetet framåt, säkerställa förberedelser och kontinuiteten i Europeiska rådets arbete i samarbete med rådet för allmänna frågor och kommissionsordföranden, verka för sammanhållning och konsensus samt lägga

Källangivelse. Denna fråga togs upp i Haagprogrammet (9), som antogs av Europeiska rådet den 5 november 2004 och som innehåller en uppmaning till att aktivt fortsätta arbetet med små fordringar. (6) Kommissionen antog den 20 december 2002 en grönbok om ett europeiskt betalningsföreläggande och om åtgärder för att förenkla och påskynda handläggningen av tvister om mindre värden.

Europeiska rådet leds av en egen ordförande, som saknar rösträtt vid omröstningar och själv inte får inneha något nationellt mandat. Ordförandens uppgift är att driva arbetet framåt, säkerställa förberedelser och kontinuiteten i Europeiska rådets arbete i samarbete med rådet för allmänna frågor och kommissionsordföranden, verka för sammanhållning och konsensus samt lägga

Har ingen lagstiftande funktion. Leds av ordförande Charles Michel. Europeiska rådets webbplats Inlägg om Europeiska rådet skrivna av Tommy Hansson. Brexit, Storbritanniens skilsmässa från EU, är ett faktum. Brexit, Storbritanniens historiska skilsmässa från den Europeiska unionen (EU), innebär den första riktiga käftsmällen för det utopiska tänket om en federal statsbildning i Europa ledd från Bryssel.

Europeiska Unionen Europeiska rådet Den inre marknaden Anledningen till Rådet för europeiska socialfonden i Sverige, delårsrapport 2017; 2014 Granskningsrapporter. Staten och det civila samhället i integrationsarbetet (RiR 2014:3) 2013 Granskningsrapporter. Landsbygdsprogrammet – från jordbruksstöd till landsbygdsstöd?