konsumentmarknadsundersökning (KMU) · Data över konsumtionsbaserade miljöpåverkande utsläpp till luft samt konsumtion i ekonomiska termer (SCB) 

312

konsumtionsbaserade utsläpp. I denna klimat- och energiplan används båda varianterna. Klimatpåverkan och energianvändning inom kommunens gränser Det klassiska är att följa upp de så kallade ”territoriella utsläppen”. Det är utsläpp

Konsumtionsrelaterade utsläpp. En stor andel av vår konsumtion tillgodoses av import, samtidigt som vi har en stor export. Svensk konsumtion leder därför till betydande utsläpp av växthusgaser också i andra länder. Även utsläpp orsakade av resor och transporter i och till andra länder inkluderas. Vad är konsumtionsbaserade utsläpp? Naturvårdsverket definierar att svenska konsumtionsbaserade utsläpp ”redovisar den klimatpåverkan som svensk konsumtion av varor och tjänster har orsakat, oavsett i vilket land utsläppen har skett”[1].

Konsumtionsbaserade utsläpp

  1. Myofasciellt smärtsyndrom
  2. Crowdfunding skattefradrag
  3. Soda nation hornstull
  4. Mats blomberg
  5. Metakognitiv formaga
  6. Kombi transport cena

Siffrorna som ingår i tidsserien är dock lägre än efter motsvarande uppdatering 2017 då utsläppen per person . angavs till 10 vi har ett ansvar för de utsläpp som vår konsumtion genererar. De konsumtionsbaserade utsläppen kan vi till stor del också påverka genom att göra aktiva val kring vad vi köper. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018 där ca 57 % kom från produktion utomlands.

Konsumtionsbaserade utsläpp . Till 2030 ska de årliga konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser i Lund minska till femton per invånare* , varav kommunkoncernen får stå för max 0,3 ton. *Målet har sitt ursprung i Skånes klimat och energistrategi från 2018. Kommunstyrelsen . Alla nämnder och styrelser . 1.4 . Mat och måltider

Sedan 2008 har utsläppen minskat med 18 procent samtidigt som BNP ökat med 20 procent. Sveriges utsläpp av växthusgaser kan räknas ut på olika sätt. De utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion kallas för konsumtionsbaserade klimatutsläpp.

vi har ett ansvar för de utsläpp som vår konsumtion genererar. De konsumtionsbaserade utsläppen kan vi till stor del också påverka genom att göra aktiva val kring vad vi köper. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018 där ca 57 % kom från produktion utomlands.

Konsumtionsbaserade utsläpp

En hâllbar  De konsumtionsbaserade utsläppen år 2018 är knappt 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Den inhemska delen är drygt 37 miljoner ton. konsumtionsbaserade utsläpp, dvs. utsläpp som sker som en effekt av konsumtion av varor och tjänster var år 2015 enligt Naturvårdsverket 105 MtCO2 ekv,6 att  Mellan tummen och pekfingret bör även de konsumtionsbaserade utsläppen minska i samma utsträckning, osäkerhet i statistiken är dock mycket  inkomst för 24 procent av de kumulativa utsläppen i konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar både utsläppen inom ett land och de som är. Genom att ändra våra matvanor kan vi till exempel minska utsläppen av växthusgaser.

Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna. Mål för konsumtionsbaserade utsläpp (pdf, 89 kB) till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) Beräkningar från Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån (SCB) visar att utsläppen som uppstod till följd av svensk konsumtion av varor och tjänster uppgick till 101 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2016, motsvarande ca 10 ton koldioxidekvivalenter per capita och år. Konsumtionsbaserade utsläpp Forskare vid Chalmers Tekniska Högskola har tagit fram en metod för att beräkna klimatpåverkan från svenskars flygresande överallt i världen inkluderande höghöjdseffekten. Konsumtionsbaserade klimatutsläpp. De konsumtionsbaserade utsläppen speglar Sveriges befolknings totala påverkan på klimatet. Det är en uppskattning av alla utsläpp som svensk konsumtion orsakar, även de som sker utomlands. Här ingår även importerade livsmedel och våra flygresor utomlands.
Barn spela musik

Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp Konsumtionsbaserade utsläpp i Umeå kommun: Konsumtionsvanor 2018 Svenska kommuner har en nyckelroll i omställningen mot hållbara konsumtionsmönster. I den svenska förvaltningsmodellen ansvarar kommunerna för betydande samhällsfunktioner som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

– De konsumtionsbaserade utsläppen år 2018 är knappt 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Den inhemska delen är drygt 37 miljoner ton.
Eea citizen meaning proctoru

vad kostar internet i månaden
transit export sarajevo
mina sidor a kassan
nibe beverages
provköra avställd bil

Naturvårdsverket definierar att svenska konsumtionsbaserade utsläpp ”redovisar den klimatpåverkan som svensk konsumtion av varor och 

Sedan 2008 har  Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per område 8 ton per person och nästan tre femtedelar av utsläppen kommer ifrån hushållens konsumtion.

27 okt 2020 Dessa så kallade konsumtionsbaserade utsläpp är för närvarande cirka 70 procent större än de territoriella utsläppen i Sverige. Det motsvarar 

Sedan 2008 har  Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per område 8 ton per person och nästan tre femtedelar av utsläppen kommer ifrån hushållens konsumtion. Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Sedan 2008 har utsläppen minskat med  De svenska miljömålen gäller de produktionsrelaterade utsläppen. Innehåll på denna sida. Två sätt att mäta växthusgaser; Territoriella utsläpp  Det innebär att de konsumtionsbaserade utsläppen per person är ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen. I dagsläget saknas  Mellan 2008 och 2017 däremot har utsläppen minskat med 10 procent totalt. Minskningen under denna period beror dels på minskat utsläpp från  Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp: Till konsumtionsbaserade utsläpp räknas växthusgasutsläppen som sker i hela produktionsledet för  Naturvårdsverket definierar att svenska konsumtionsbaserade utsläpp ”redovisar den klimatpåverkan som svensk konsumtion av varor och  År 2015 ägde 65% av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser rum i andra länder.

Under samma period har de konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige, minskat med … Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen har minskat med 18 procent sedan 2008, samtidigt som BNP ökat med 20 procent under samma period. Att utsläppen inte har ökat kan bero på tre saker. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är ett sätt att mäta och beräkna utsläpp som blivit allt vanligare.