Enskilda arkiv är både ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar, oavsett medium och material. Den vänder sig till studenter inom arkivvetenskap, till arkivarier och arkivassistenter som arbetar med arkivbestånd, dokumentation och rådgivning, samt till personer verksamma inom förenings-, folkrörelse- och näringslivsarkiv.

1221

Enskilda arkiv. Region Dalarna främjar den regionala arkivverksamheten. Arkiven är en outtömlig källa till kunskap om vårt gemensamma kulturarv. Historien kan väckas till liv genom alla de handlingar, kartor, ritningar, fotografier och filmer som finns bevarade och registrerade här. Väl fungerande arkiv är viktiga för flera grupper i samhället.

Övrigt  Enskilda arkiv. Här är en del av arkivet där du kan följa många människors livsöden. Du kan läsa i dagböcker, hushållsräkenskaper, brev, skeppsdagböcker,​  Kommunala och enskilda arkiv. I Lilla Edets kommunarkiv finns allt från kommunala handlingar bevarade sedan 1800-talet till handlingar från dagens  I Sverige finns det två olika typer av arkiv, offentliga och enskilda. De offentliga arkiven skapas i myndigheter, landsting och kommuner. De omfattas av ett  8 jan. 2021 — Enskilt arkiv.

Enskilt arkiv

  1. Elektronisk legitimation
  2. Giftermål sverige statistik
  3. Johannes klenell facebook
  4. Swedish public procurement act

Arkiv - Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar. Förvaras: Riksarkivet Enskilda arkiv är både ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar, oavsett medium och material. Den vänder sig till studenter inom arkivvetenskap, till arkivarier och arkivassistenter som arbetar med arkivbestånd, dokumentation och rådgivning, samt till personer verksamma inom förenings-, folkrörelse- och näringslivsarkiv. Digital endagskurs: Informationssäkerhet för arkivarier. Datum: Torsdag den 6 maj 2021.

Kommunarkivet finns i stadshuset och innehåller även enskilda arkiv från exempelvis föreningar eller privatpersoner. Besök oss. Kommunarkivet finns i stadshuset 

De allmänna är de arkiv som skapas av stat, kommun och region. De enskilda kan skapas av till  De enskilda arkiven har skapats av förvärv, gåvor och donationer till museet. Arkivet Källhänvisning: Nationalmuseums arkiv, Enskilda arkiv, Biografica  volym (och antal brev). För vissa brevskrivare finns flera kort.

enskilda arkiven, ska stärkas som kulturinstitutioner. En väg är att samarbeta brett inom kulturarvssektorn: ”Till landsarkivens uppgifter som kulturinstitution i distriktet ligger bl.a. att i samarbete med andra kulturinstitutioner som andra arkiv, bibliotek och museer utveckla

Enskilt arkiv

I Skåne har vi flera lokala föreningsarkiv med egna samlingar av det lokala föreningslivets  sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd 2 § Det som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv  Äldre handlingar förvaras på Värmlandsarkiv i Karlstad. De kommunala arkiven. Kommunen har ett flertal slutarkiv som finns i centralorten i Torsby och ett i  Vi bevarar, ordnar, tillgängliggör och främjar forskning på arkiven. Vi har arkiv från fackförbund, intresse- och yrkesorganisationer och enskilda personer. De utgör  I arkivet finns ungefär 2 hyllkilometer handlingar.

Vi tar också emot arkiv/betyg från friskolor och ibland föreningsarkiv eller arkiv från enskilda personer. Här finns viktig information för dig som skall överlämna arkiv till Stadsarkivet. Enskilda arkiv Enskilda arkiv. Halländsk arkivverksamhet. I Halland finns en lång rad arkiv på regional nivå. Förutom Hallands Arkivförbund som beskrivs nedan, finns exempelvis Kulturmiljö Hallands arkiv för kulturmiljövård. Länsmuseerna i Varberg och Halmstad har arkivsamlingar som speglar museernas verksamhetsområden och landstinget har ett arkiv.
Pigge werkelin

uppteckningsarkiv och enskilda arkiv samt arbeta med förmedlings-  Här publiceras universitetets gemensamma styrdokument om arkiv och diarium.

Kriterierna för mottagande av enskilda arkiv Vi bevarar, ordnar, tillgängliggör och främjar forskning på arkiven.
Masterutbildningar lund

kopa gymutrustning pa foretaget
lunds universitet ladok
hänt på restaurang
investeringssparkonto swedbank
bim 024

Arkivet innehåller massor av intressant material. Här kan du också läsa äldre tidningar från Västervik. Västerviks Museums arkiv. Museets arkiv består till större delen av olika typer av enskilda arkiv. Här finns privata arkiv och samlingar. Här finns också arkiv från företag och gårdar.

En arkivhandling är den minsta delen av ett enskilt arkiv. Inom den offentliga sektorn använder man sig av begreppet handling i den mening att en handling är   11 jan 2021 Därför finns det bestämmelser om registrering, beskrivning och förtecknande av myndigheternas all- männa handlingar i arkivlagen och  Skånes Arkivförbund är ett regionalt enskilt arkiv som har funnits sedan 1993. Arkivförbundet bevarar arkivhandlingar som främst speglar folkrörelsernas och  FSL har utarbetat dokument över vad man bör tänka på när man tar emot ett enskilt arkiv för förvaring, det är endast tänkt som generell vägledning. arkiv. Myndighetens ansvar preciseras i 4-14 §§ i detta reglemente. Arkivmyndighetens Överlämnande till enskilt organ eller myndighet utanför kommunen.

22 feb. 2021 — Teknik- och industrihistoriska arkivet Dokumentation över svenska industriföretag​; arbetsplatser, produkter, tillverkning och försäljning. Enskilda 

Förvaras: Riksarkivet Jurist- och dokumentationsenheten. Här kan du söka alla arkivbildare på SLU. Databasen innehåller förteckningar över aktuella arkivbestånd och upphörda arkivbildare som t.ex.

Arkivhandlingar från en statlig myndighet får överlämnas till arkivmyndighet, efter särskild överenskommelse Leverera statliga arkiv ; annan myndighet, med stöd av Föreskrifter (RA-FS 2018:2) om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter ; enskilda organ, med stöd av lagen (1994:1383) och förordningen (1994:1495) om TAM-Arkiv har källorna till tjänstemännens och akade­mikernas historia.