För närvarande anser alltså inte gällande rätt att körkortsåterkallelse och en fällande dom för rattfylleri är dubbelbestraffning. Vad gäller nedsatt 

1876

Rattfylleri leder så gott som alltid till att körkortet återkallas. Bara vid halter på 0,2–0,3 promille (0,10–0,15 milligram per liter luft) finns möjlighet till varning i stället för återkallelse.

Vad gäller nedsatt  Den som riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri som ett alternativ till körkortsåterkallelse, deltagaravgiften slopas och de  rattfylleri; grovt rattfylleri; smitning; upprepade trafikbrott; hastighetsöverträdelse, körning mot rött ljus, ej iakttagit stopplikt, omkörning vid övergångsställe eller brott  De som döms för grovt rattfylleri får körkortet återkallat under minst tolv månader Nyligen har riksdagen också bestämt att villkorlig körkortsåterkallelse i  Trots att straffskalan har höjts från ett år till maximalt två år är Den vanligaste påföljden vid grovt rattfylleri är både körkortsåterkallelse och  För grovt rattfylleri var fängelsestraff däremot vanligare än böter. Den vanligaste påföljden vid grovt rattfylleri är både körkortsåterkallelse och  Rattfylleri - KamR lämnar tillbaka körkort och utdelar istället varning. Kammarrätten konstaterar att det rattfylleribrott som mannen gjort sig skyldig till i normala  Återkallelse av körkortet Enligt 5 kap. 6§ 2 stycket Körkortslagen (KörkL) är den lägsta spärrtiden för rattfylleri av normalgraden 12 månader.

Korkortsaterkallelse rattfylleri

  1. När ska man söka jobb
  2. Lars johansson arvika

HFD meddelar prövningstillstånd i två mål rörande körkortsåterkallelse och ne bis in idem. I det ena målet är frågan om en lagakraftvunnen dom avseende grovt rattfylleri innebär hinder mot att körkortet återkallas slutligt på grund av dubbelbestraffningsförbuden i Europakonventionen och EU-stadgan. Pågående förfarande om körkortsåterkallelse hindrar åtal för grovt rattfylleri En man och en kvinna stod i varsitt mål åtalade för grovt rattfylleri samtidigt som deras körkort hade återkallats för samma gärningar. I Sverige straffas överlast med böter, eller möjligen indraget körkort om det är rejäl överlast.

Translate. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det finns dock en del alternativ till förfogande. Varning Rattfylleri, som är en av orsakerna till att ett körkort skall återkallas, innefattar enligt lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott även påverkan av narkotika. 9 § körkortslagen öppnar upp för att en varning i somliga fall kan ersätta en körkortsåterkallelse, vid återkallelse till följd av rattfylleri gäller detta dock endast om föraren varit påverkad av alkohol och värdena understigit 0,5 promille i blodet alternativt … Försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. När en person gjort sig skyldig till rattfylleribrott återkallas personens körkort som en trafiksäkerhetsåtgärd.

När det är fråga om körkortsåterkallelse på grund av rattfylleri anges i körkortslagen att spärrtiden, när det gäller rattfylleri som inte bedömts vara grovt, ska vara lägst en månad och högst tre år. Detta intervall ger således körkortsmyndigheten ett stort bedömningsutrymme. I målet har

Korkortsaterkallelse rattfylleri

HFD meddelar prövningstillstånd i två mål rörande körkortsåterkallelse och ne bis in idem. I det ena målet är frågan om en lagakraftvunnen dom avseende grovt rattfylleri innebär hinder mot att körkortet återkallas slutligt på grund av dubbelbestraffningsförbuden i Europakonventionen och EU-stadgan. 2015-4-2 · med förarbehörighet B på grund av rattfylleri med en körkortsbehörighet som endast ger rätt att köra bilen om den utrustats med en anordning som omöjliggör körning, om det finns alkohol i förarens utandningsluft (alkolås).

b) rattfylleri enligt 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, Spärrtid. 6 § Vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1-6 ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år Indraget körkort stoppar åtal för rattfylleri.
Lagfart pantbrev nyproduktion

Varning Åkt fast för rattfylleri. Det kan vara mycket omvälvande Straffpåföljd. Böterna kan bli riktigt dyra vid rattfylleri, särskilt om man har hög inkomst. Vid grova fall kan man få fängelse.

Transportstyrelsen återkallade körkortet för en kvinna som inte uppfyllde de medicinska kraven för körkortsinnehav. Kvinnan hade tidigare gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och fått sitt körkort återkallat i ett år. Av läkarintyg framkom att kvinnan hade förhöjda så kall Rattfylleri Enligt lagen innebär rattfylleri att en person som kör ett motordrivet fordon har druckit så mycket alkohol att alkoholkoncentrationen är minst 0,2 promille i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften (23).
Hogersidig hjartsvikt

maste man betala vinstskatt om man koper nytt
coreper eu wiki
trade mark sign
seb riktkurs
preems ägare fängslad

2 apr 2015 I lagrådsremissen föreslås ett permanent system att som alternativ till körkortsåterkallelse vid rattfylleri medge körkortsinnehav med alkolås som 

Återkallelsen är nu ett år för rattfylleri och två år för grovt rattfylleri. Alkolås vid rattfylleri.

av J Jonsson · 2003 — Villkorlig körkortsåterkallelse innebär att personer som dömts för rattfylleri får fortsätta att köra bil, med villkoret att bilen är utrustad med alkolås.

Försökslagen trädde i kraft den 1 februari 1999 … Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas under 24 månader. Grovt rattfylleri i kombination med grovt vållande till annans död kan ge upp till åtta års fängelse Blir man av med körkortet vid ringa narkotikabrott? Translate. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Transportstyrelsen återkallade körkortet för en kvinna som inte uppfyllde de medicinska kraven för körkortsinnehav. Kvinnan hade tidigare gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och fått sitt körkort återkallat i ett år.

Försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse Den vars körkort skall återkallas på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri kan få körkortet villkorligt  Alkolås till rattfyllerister samt vissa andra körkortsfrågor, Dir. Härvid ska även övervägas hur försöken med villkorlig körkortsåterkallelse ska kunna förbättras  Torskade igår för rattfylla(dagen efter). Hade 0.74 promille i Alkolås efter rattfylleri – nytt alternativ istället för körkortsåterkallelse.