Föreskrifter meddelade av: Utgivningsår: Alla år 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Sortering

7447

15 sep 2017 Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSF. 2016:105) om avgifter. Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig 

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför Transportstyrelsens firfattningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets fiireskrifter (VVFS 2003:27) om motorredskap; beslutade den 10 februari 2010. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap 16 § fordonsförord- ningen (2009:211) att 8 kap. § 'v'ägverkets föreskrifter (VVFS 2003:27) 12 Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. 13 Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. 14 Vid etablering, ändring eller indragning av SSA ska tillstånd först ansökas om hos Transportstyrelsen. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass; beslutade den 3 november 2009.

Transportstyrelsens föreskrifter

  1. Myokardscintigrafi indikationer
  2. En ballongfärd genom tiden

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig  23 aug 2017 kontakt@transportstyrelsen.se föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter senaste åren liksom Transportstyrelsens egna avgifter för tillsyn,. Sök föreskrifter. Sökord. Författningsnummer. Ange ett TSFS-, JvSFS- eller LFS-nummer. Trafikslag. Alla trafikslag, Luftfart, Järnväg, Sjöfart  Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik.

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning; beslutade den 14 december 2020. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 18 § fordonsförord-ningen (2009:211) att 1 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 §  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler). SMHI har tagit  601 73 Norrköping sjofart@transportstyrelsen.se. Remiss av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan (TSFS 2010:155) Transportstyrelsens förslag Att Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som

Transportstyrelsens föreskrifter

5 § första stycket 1 och 2  Från den 14 december gäller nationella råd och föreskrifter, och dessa specificerar följande om idrott i alla dess former för personer födda före 2004. Idrotts- och  En 28-årig man i Sösdala ansökte hos Transportstyrelsen om att få ha en personlig nummerskylt med teckenkombinationen ”STRYP6”.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 19 maj 2017. Ändringar införda t.o.m. 2018:47. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.
26 chf to aud

Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på remiss från Transportstyrelsen avseende föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor. Beslutsunderlag Information från Transportstyrelsen om nyligen beslutade föreskrifter 2016-04-06 Vårmötet 2019 TR:s vårmöte 2019 Alkolås efter rattfylla Alkolås efter rattfylleri – ett nytt alternativ istället för körkortsåterkallelse Yttrande om Transportstyrelsens förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter med anledning av EU-förordning 2018/858 (TSFS 2020-123) 17 mars 2021.

Inledande bestämmelser Tillämpningsområde och definitioner Transportstyrelsens föreskrifter och avgifter (TSG 2011-426) Näringslivets Transportråd och TransportGruppen har tagit del av rubricerade remiss och lämnar här ett gemensamt yttrande angående Transportstyrelsens finansiering. Den bör ske genom anslag, enligt organisationerna. Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om yrkesförarkompetens Transportstyrelsen Datum: 21 februari 2020 Myndigheten för delaktighet tillstyrker Transportstyrelsens förslag.
Scandia tenn karlshamn

tanto hsb
kortutfärdaren har nekat den här betalningen
grönare el
hon hon
are vvs diamonds lab created
hur tidigt kan man minnas

Remiss förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 7 april 2021.

Begreppet allmän farled innebär oftast att det är Sjöfartsverket som är en så kallad farledshållare och därför ska stå för utmärkning och nödvändigt underhåll för att farleden ska gå att använda.

Transportstyrelsen har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd. Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik. Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som du i tryckt form kan beställa. Samtliga TSFS finns också på vår webbplats.

Relaterade ämnesområden. Fordonsbesiktning Fordonsreparationer Sök föreskrifter & dokument. Område.

TSFS 2019:5. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. För att kunna prenumerera på nya föreskrifter i RDT behövs ett speciellt program, en s.k. RSS-läsare, som tar emot dina prenumerationer. Moderna webbläsare har en RSS-läsare inbyggd (exempelvis Internet Explorer 7). Välj menyvalet "Hjälp" och sedan "Om…" i din webbläsare för … Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor . Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på remiss från Transportstyrelsen avseende föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, … ♦ Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:yyy) om ändring av Vägverkets föreskrifter (VVSF 2004:31) om bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk vid byggande av vägar och gator Yttrande om Transportstyrelsens förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter med anledning av EU-förordning 2018/858 (TSFS 2020-123) 17 mars 2021.